Nábor
více zde

ŠEKY

INFORMAČNÍ TABULE

CELOROČNÍ SPORTOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 20 LET (ŠEKY) 

Podklady:

Podrobnosti (klikni na odkaz)

Formulář ŠEKY (klikni na odkaz)


kategorie B1 - Výkonnostní sport 
Sportovci této podkategorie musí být starší 8 let (rozhodný je ročník narození, sportovec dosáhne v roce 2023 věku 8 let), trénují min. 3x týdně a pravidelně se účastní soutěží.
Vzor vyplnění pro výkonnostní sport zde ... (klikni na odkaz)


kategorie B2 - Zájmová sportovní činnost 
Sportovci této podkategorie musí být starší 5 let (rozhodný je ročník narození, sportovec dosáhne v roce 2023 věku 5 let), trénují min. 1x týdně a účastní se min. jedné klubové aktivity za pololetí
Vyplňujete pouze vyznačené oblasti pro zájmovou činnost!


Vyplněný formulář přinést na trénink nejpozději do středy 16.12.2022


Rodiče hráček v přípravce, prosím, konzultujte před vyplněním s trenérkou vaší skupiny nebo s předsedkyní klubu - zde je největší pravděpodobnost, že budete řešit správné zařazení do skupiny B2 (zájmová) vs. B1 (výkonnostní).

Děkujeme za spolupráci!