Nábor
více zde

Valná hromada 2020

Navigace > Informace > Valná hromada 2020

Valná hromada se konala v úterý, 16.června 2020 od 16:30 hod. v restauraci U Fírů (Stará 1094/76, Ústí n.L.)

Program :

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Zpráva o činnosti za rok 2019
 3. Schválení hospodaření a hospodářského výsledku za rok 2019
 4. Schválení Výroční zprávy klubu za rok 2019
 5. Seznámení se změnou a doplněním interních pravidel
 6. Činnost klubu v roce 2020
 7. Diskuse
 8. Zpráva kontrolní komise
 9. Usnesení
 10. Závěr

Prezence účastníků proběhla od 16.00 do 16.25 hod.

Dokumenty :

 • Pozvánka zde
 • Zápis zde
 • Prezenční listina zde
 • Výsledovka 2019 zde
 • Plán hospodaření 2020 zde