"VOLEJBAL (se) SRDCEM"

4_20230911_175413.jpg

Historické základy

Klub Volejbal Ústí nad Labem, z.s. staví na bohaté historii ústeckého volejbalu a navazuje na úspěšné tradice klubů Rudá hvězda Ústí nad Labem a SKP Sever Ústí nad Labem. Klub byl oficiálně založen 28. prosince 2016 a svou činnost zahájil 1. července 2017 po odloučení oddílu volejbalu od SKP Sever Ústí nad Labem. Od té doby se zaměřuje na výchovu volejbalové mládeže, výhradně dívek.

Naše mise a cíle

Naším cílem je být zdravě fungujícím klubem, kde si své ambice splní jak hráčky se zájmem o výkonnostní hru, tak i děvčata, která se chtějí volejbal naučit a někam patřit. Tento moderní a dynamický kolektivní sport rozvíjí herní a pohybové dovednosti, týmového ducha i osobnost hráček. Zároveň poskytuje spoustu zábavy, zdravých emocí a smysluplné využití volného času pro děti a mládež. Vytváříme dětem podmínky a přátelské prostředí, ve kterém mohou růst a dosahovat sportovních úspěchů.

Výsledky a úspěchy

Výsledkem naší práce jsou nejen umístění na předních příčkách v kraji a na republikové úrovni, ale také radost z dobrého sportování. Někdy nejsou výsledky nejdůležitější – záleží na týmovém duchu a společných cílech.

Rostoucí členská základna

Stále rostoucí členská základna a naše sportovní úspěchy dokazují, že nadšení a práce pod vedením kvalifikovaných trenérů vedou ke společným cílům. V současné době u nás trénují děti a mládež v kategoriích přípravka, mladší žákyně, starší žákyně, kadetky, juniorky a ženy.

Tréninkové zázemí

Naše tréninky probíhají v moderních prostorách Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. První krůčky nejmenších sportovkyň v přípravce začínají na ZŠ Vinařská, která je naší partnerskou školou. Tréninky všech kategorií probíhají od pondělí do pátku v odpoledních až večerních hodinách. Bližší informace naleznete v sekci Tréninky.

Připojte se k nám!

Přijďte si mezi nás zasportovat, získat nové přátele a užít si radost ze sportovních výkonů. Jsme tým nadšených volejbalistů a sportovců, kteří ve volném čase rádi vyrazí na kolo, lyže nebo na tradiční Silvestrovský výšlap.

Chcete se přidat?

Ozvěte se nám! V klubu je dost práce nejen pro trenéry, ale také pro ty, kteří se starají o platby, web, dotace a další administrativu. Každý z nás umí něco a společně tvoříme fungující tým! Zde naleznete kontakty.

Podpořte nás!

Máte zájem nás finančně nebo materiálně podpořit? Rádi s Vámi prodiskutujeme možnosti spolupráce a sponzorského programu.

Jsme VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. – klub se srdcem!