LOT 2023

Nová sezóna 2023-2024 bude zahájena klubovým soustředěním v Rumburku.

19_20230126_195400.png
 • Po potvrzení účasti vám bude vygenerována platba zálohy 3 000,- Kč, splatnost konec března. 
 • Konečná cena soustředění zatím nebyla stanovena, předpokládáme cca 6 000,- Kč. 
 • Doplatek bude kalkulován podle výše přidělené dotace, splatnost konec června, bude vygenerován platební předpis v EOSu.

Podrobné info k LOT 2023 :

Sraz: na místě, 19. 8. 2023 mezi 12.00 - 13.00 hod. - prosíme, den příjezdu je náročný na organizaci, proto by bylo fajn, kdybyste nejezdili hromadně, všichni až ve 12 hod.

Odjezd: 26. 8. 2023 mezi 9.00 - 10.00 hod. - prosíme, abyste v den ukončení soustředění respektovali uvedený nejdřívější čas vyzvednutí dítěte 9.00 hod. nejen z důvodu balení vlastních věcí, ale také základního úklidu ubytovacích kapacit a naložení tréninkových pomůcek. V případě, že budete na místě dříve, prosíme, vyčkejte, až Vám trenér předá Vaše dítě po splnění všech výše uvedených povinností.

Na základě zkušeností z minulých ročníků, prosíme, vždy osobně informujte trenéra Vašeho dítěte o vyzvednutí a odvezení dítěte!

Ubytování:
Zajištěno ve zděných budovách. O ubytovacích možnostech budou hráčky informovány předem tak, aby se mohly domluvit na rozdělení do pokojů dle jejich přání

Stravování:
Zahrnuje plnou penzi s odpolední svačinou a druhou večeří a celodenní pitný režim - začínáme obědem, končíme snídaní.

Stornovací podmínky:
Vychází z interních klubových pravidel, která jsou ke stažení na webových stránkách www.volejbalustinadlabem.cz v sekci Informace

Zdravotní péče:
V případech úrazů vážnějšího charakteru bychom po konzultaci s vámi volili k ošetření nejbližší zdravotnické zařízení v Rumburku, příp. v Děčíně
Zvláštní kapitolu jsme nuceni věnovat hygieně. Bohužel se v minulosti několikrát vyskytly na soustředění hnidy a také vši. Chceme Vás, vážení rodiče požádat, abyste Vaše dcery zkontrolovali v posledních dvou týdnech před soustředěním několikrát. V případě nálezu nám to ihned oznámili a bezodkladně zahájili likvidaci účinnými prostředky. Kontrolu provedou před prvním tréninkem i trenéři. Z důvodu zabezpečení bezinfekčního prostředí budeme nuceni v případě nálezu hnid anebo vší nakažené dítě ihned poslat domů ve stornovací podmínce 100%.

Mobilní telefony, tablety, NT, počítače
Po celou dobu soustředění bude platit zákaz používání mobilních telefonů, notebooků, tabletů a jiných počítačových sestav. Prosíme Vás, vážení rodiče, abyste tyto podmínky svým dětem vysvětlili, neboť jejich porušení může výrazně narušit průběh a cíle soustředění. V případě potřeby můžete volat trenérům Vašich dětí, kteří budou trvale k zastižení.

Povinnosti hráček
Dodržovat veškeré organizační pokyny trenéra a členů realizačního týmu jak při sportovní činnosti, tak i v době volného času.
Dbát o své zdraví a dodržovat zásady denního režimu.
Dodržovat životosprávu a hygienu.
Dodržovat v areálu i mimo areál zákaz kouření a požívání omamných a alkoholických látek.
Dodržovat čas nočního klidu.

Trenéři jednotlivých skupin vám případně poskytnou tréninkové plány týdenního sportování.
V případě dotazu jsou trenéři jednotlivých skupin kdykoli k dispozici.

Těšíme se na vás!

Trenéři Volejbal Ústí nad Labem, z.s.  Hlavní partneři klubu

  1_20230121_225102.png
  7_20221004_202921.jpg
  21_20221221_204540.png
  6_20230121_225332.jpg
  8_20221004_203202.png