Přihlášení do klubu

Nové hráčky ke vstupu do klubu potřebují :

  • Vyplněnou přihlášku
  • GDPR formulář
  • Zdravotní posudek vystavený lékařem / kopii. Klub bude vyžadovat sportovní prohlídky v souladu s platnou legislativou. Lze využít smluvního partnera klubu : EUC klinika Ústí nad Labem
  • Přihlášení do systému EOS : zde